0 850 532 2675
CNPK
canpak@canpak.com.trBordrolama
Anasayfa » Ne Yaparız » Bordrolama

Firmalara yasal olarak getirilen düzenlemeler arasında bordrolamanın içine dâhil edilen işçi özlük dosyaları bulunmakta ve oldukça büyük önem taşımaktadır. Her işveren bu iş kanunu gereğince tüm çalışanlarının özlük dosyasını ve maaş gibi belirli maddi düzenlemelerin bulunduğu bordrolamalarını düzenlemek zorundadır. Aynı zamanda bu belgelerin saklanması ve istenildiği zaman yetkili kişilere gösterilmesi de ayrıca önem taşır.

Bordrolama Nasıl Yapılır?

 • Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması.
 • Ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması
 • Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi,
 • Ödenecek net ücretlerin ilgili bankaya banka disketi formatında iletimi,
 • Aylık bordro giderlerinin; şirketlerin belirlediği maliyet merkezlerine uygun olarak dağıtılması, muhasebe kayıtlarının hazırlanması,
 • Yıllık izin ve satış primlerinin takibi ve yıllık izin defterlerinin tutulması,
 • SSK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşterinin bilgilendirilmesi,
 • Merkez, işyeri ve/ veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,
 • Personele ait vizite kağıdı düzenlenmesi, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin personele gönderilmesi,
 • Personel alımlarında sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta her türlü tazminat, ücret vb. hesaplamaların yapılması, insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi,
 • İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,
 • Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, sirküler yolu ile şirketlerin uygulamalar ve yasal değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi,
 • Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası,